تبلیغات
کلوپ هواداران انریکو ایگلسیاس - ترجمه اهنگ not afraidازامینم سلطان رپ

ترجمه اهنگ not afraidازامینم سلطان رپ

جمعه 11 فروردین 1391 10:05 ب.ظ

نویسنده : salman dalvand

I'm not afraid to take a stand

من نمیترسم تا بلند بشم

Everybody come take my hand
همه بیاین دست های من بگیرین

We'll walk this road together, through the storm
ما این جاده رو باهم میریم از میان این طوفان

Whatever weather, cold or warm
هرجور که هوا باشه سرد یا گرم

Just let you know that, you're not alone
فقط بدون تو تنها نیستی

Holla if you feel that you've been down the same road
مبارکت باشه اگه تو احساس کردی هنوز تو همون راه قبلی هستی

(Intro)

Yeah, It's been a ride...
اره این یه سواری بود

I guess I had to go to that place to get to this one
من حدس میزنم باید به اون منطقه برم یا به این یکی هم برم

Now some of you might still be in that place
حالا ممکنه بعضی از شما هنوز تو همون منطقه باشین

If you're trying to get out, just follow me
اگه تو تلاش میکنی بیای بیرون فقط بیا دنبال من

I'll get you there
من تو رو به اونجا میرسونم

(Verse 1)

You can try and read my lyrics off of this paper before I lay 'em
تو میتونی تلاش کنی و لیریکس منو بخونی از این ورقه قبل از اینکه بخونمش

But you won't take this thing out these words before I say 'em
اما تو این رو بیرون نخواهی آورد از این کلمات قبل از اینکه بگم

Cause ain't no way I'm let you stop me from causing mayhem
چون هیچ راهی نیست که من تو رو بذارم منو نگه داری از ضرب و شتم

When I say 'em or do something I do it, I don't give a damn
وقتی که من چیزی میگم یا انجام بدم انجامش میدم من اهمیت نمیدم

What you think, I'm doing this for me, so fuck the world
تو چی فکر میکنی من اینو برای خودم انجام میدم تا ب-ا بدم جهان رو

Feed it beans, it's gassed up, if a thing's stopping me
بهش لوبیا بده اون پر گاز شده اگه یه چیزی من رو نگه داره

I'mma be what I set out to be, without a doubt undoubtedly
من میخوام چیزی که بیرون بودم بشم بدون شک و تردید

And all those who look down on me I'm tearing down your balcony
و همه اونایی که بمن بد نگاه کردن من پاره میکنم ایوانتون رو

No if ands or buts don't try to ask him why or how can he
نه اگه خراب شد یا منفجر شد سعی نکن ازش بپرسی چرا و چطور تونست اون

From Infinite down to the last Relapse album he's still shit and
از اولین آلبومش نا محدود تا آخرین آلبومش بازگشت اون هنوز لعنتی و

Whether he's on salary, paid hourly
هرچی اون رو حقوقه و هر ساعت می پردازه

Until he bows out or he shit's his bowels out of him
تا موقعی که تعظیم کنه یا لعنتی هاش تعظیم کنن به خارج از خودش

Whichever comes first, for better or worse
هر کدوم که اول میاد برای بهتر یا بدتر

He's married to the game, like a fuck you for christmas
اون با بازی ازدواج کرد مثل داغون کردن تو برای کریسمس

His gift is a curse, forget the earth he's got the urge
هدیش یه فحش هستش زمین رو فراموش کن اون یه مناسبت داره

To pull his dick from the dirt and fuck the universe
تا کی--ش رو ا لجن بکشه بیرون و ب-ا بده گیتی رو

(Hook)

I'm not afraid to take a stand
من نمیترسم تا بلند بشم

Everybody come take my hand
همه بیاین دست های من بگیرین

We'll walk this road together, through the storm
ما این جاده رو باهم میریم از میان این طوفان

Whatever weather, cold or warm
هرجور که هوا باشه سرد یا گرم

Just let you know that, you're not alone
فقط بدون تو تنها نیستی

Holla if you feel that you've been down the same road
مبارکت باشه اگه تو احساس کردی هنوز تو همون راه قبلی هستی

(Verse 2)
Ok quit playin' with the scissors and shit, and cut the crap
باشه یه بازی کوچولو با قیچی و لعنتی و ببره گندم سیاه رو

I shouldn't have to rhyme these words in the rhythm for you to know it's a rap
من مجبور نیستم این کلمات رو تو آهنگ بذارم برای تو که بدونی رپ هستش

You said you was king, you lied through your teeth
تو گفتی پادشاه بودی تو دروغ گفتی از میان دندونات

For that fuck your feelings, instead of getting crowned you're getting capped
برای احساسات تو بجای اینکه آزاد بشی داری اسیر میشی

And to the fans, I'll never let you down again, I'm back
وبه طرفدارام من هیچوقت شما رو دوباره ول نمیکنم من برگشتم

I promise to never go back on that promise, in fact
من قول میدم که مثل قول قبلی نشه در حقیقت

Let's be honest, that last Relapse CD was "ehhhh"
بیا راستگو باشیم البوم رلیپس مسخره بود

Perhaps I ran them accents into the ground
شاید من اونا رو به زمین فرستادم

Relax, I ain't going back to that now
اروم باش من به اونجا دوباره بر نمیگردم

All I'm tryna say is get back, click-clack BLAOW
تمام چیزی که میخوام بگم برگرد

Cause I ain't playin' around
چون من بازی نمیکنم

There's a game called circle and I don't know how
یه بازی وجو داره که بهش دایره میگن ومن نمیدونم چطور

I'm way too up to back down
من چرا به پایین برم

But I think I'm still tryna figure this crap out
اما من فکر میکن من هنوز سعی میکنم شکل این قمار رو عوض کنم

Thought I had it mapped out but I guess I didn't
گمان میکنم من نشونه گذاشتمش اما حدس میزنم نکردمش

This fucking black cloud's still follow's me around
این ابرهای سیاه لعنتی منو هنوز دارن دنبال میکنن

But it's time to exercise these demons
اما وقتشه نا بکار بندازم این هیولا ها رو

These motherfuckers are doing jumping jacks now!
این مادر ج-ده ها دارن میپرن حالا

(Hook)

I'm not afraid to take a stand
من نمیترسم تا بلند بشم

Everybody come take my hand
همه بیاین دست های من بگیرین

We'll walk this road together, through the storm
ما این جاده رو باهم میریم از میان این طوفان

Whatever weather, cold or warm
هرجور که هوا باشه سرد یا گرم

Just let you know that, you're not alone
فقط بدون تو تنها نیستی

Holla if you feel that you've been down the same road
مبارکت باشه اگه تو احساس کردی هنوز تو همون راه قبلی هستی

(Bridge)
پل

And I just can't keep living this way
و من فقط نمیتونم مثل این راه زندگی کنم

So starting today, I'm breaking out of this cage
از امروز شروع میکنم من میشکونم ای قفس رو

I'm standing up, Imma face my demons
دارم بلند میشم میخوام با هیولاهام روبرو بشم

I'm manning up, Imma hold my ground
من دارم مردام رو پیدا میکنم میخوام زمینم رو نگه دارم

I've had enough, now I'm so fed up
من کم داشتم حالا من سیر شدم

Time to put my life back together right now
وقتشه تا زندگیم رو برگردونم همین حالا

(Verse 3)

It was my decision to get clean, I did it for me
این تصمیم من بود تا تمیز بشم من انجامش دادم برای خودم

Admittedly I probably did it subliminally for you
مسلما من قطعا انجامش دادم برای شما

So I could come back a brand new me, you helped see me through
خوب من میتونم برگردم با یه نوع جدید تو کمک کردی من سرتاسر ببین

And don't even realise what you did, believe me you
و هیچوقت به چیزی که انجام دادی پینبر منو باور کن تو

I been through the ringer, but they can do little to the middle finger
من میون رینگر بودم اما اونا میتونن یه کوچولو انجام بدن به انگشت وسط

I think I got a tear in my eye, I feel like the king of
من احساس میکنم یه اشک در چشمم دارم من مثل پادشاه
My world, haters can make like bees with no stingers, and drop dead
جهانم احساس میکنم متنفرها میتونن انجام بدن بدون نیش و مرده رو بندازن

No more beef flingers, no more drama from now on, I promise
دیگه دعوایی طرح نشه دیگه نمایشی از الان وجود نداره من قول میدم

To focus soley on handling my responsibility's as a father
برای اینکه تمرکز کنم بر بررسی مسئولیتم به عنوان پدر

So I solemnly swear to always treat this roof like my daughters and raise it
بنابراین من جدی قسم میخورم تا همیشه رفتار کنم اینطوری مثل عزیزانم و بزرگش کنم

You couldn't lift a single shingle lonely
تو نمیتونی از یه مجرد به تنهایی دزدی کنی

Cause the way I feel, I'm strong enough to go to the club
چون جوری که من احساس میکنم من به اندازه ی کافی قوی هستم تا به کلوب برم

Put a ??? and lift the whole liquor counter up
بذارم یه؟؟؟ و بردارم تمام شراب ها رو و بشمارمشون

Cause I'm raising the bar, I shoot for the moon
چون من میله رو بالا میارم و برای ماه شلیک میکنم

But I'm too busy gazing at stars, I feel amazing and
اما من خیلی مشغولم برای انگشت نما کردن ستاره ها من خیلی هیجان زده احساس میکنم و

(Hook)

I'm not afraid to take a stand
من نمیترسم تا بلند بشم

Everybody come take my hand
همه بیاین دست های من بگیرین

We'll walk this road together, through the storm
ما این جاده رو باهم میریم از میان این طوفان

Whatever weather, cold or warm
هرجور که هوا باشه سرد یا گرم

Just let you know that, you're not alone
فقط بدون تو تنها نیستی

Holla if you feel that you've been down the same road
مبارکت باشه اگه تو احساس کردی هنوز تو همون راه قبلی هستی
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -