تبلیغات
کلوپ هواداران انریکو ایگلسیاس - ترجمه اهنگ TAKIN BACK MY LOVE از انریکو ایگلسیاس

ترجمه :سام

امروز ترجمه اهنگ

TAKIN BACK MY LOVE

براتون اماده کردم بخونید حالشو ببرید

 

Enrique Ft. Sarah Connor - Takin' back my love


Enrique
Go ahead

ادامه بده
Just leave

برو و ترکم کن
Can’t hold you, you’re free

دیگه نمیتونم نگهت دارم، آزادی
You take all these things
If they mean so much to you

اگه این چیزا اینقدر برات مهمن، بیا همش مال خودت
I gave you your dreams

من رویا هات رو بهت دادم
Cause you ment the world

چون تو دنیای من بودی
So did I deserve to be left in hurt

پس واقعا لیاقتم این بود که منو با این همه درد تنها بذاری
So you think I don’t know You’re out of control

فکر می کنی نمیدونم که تو غیر قابل کنترلی
And then I find all this from my boys

و همه اینا رو از دوستام میشنوم
Girl you said I’m cold

دختر، بهم میگفتی که من خیلی سرد و بی روحم
You saving souls

تو روح ها رو به خودم جذب می کنی
You’re already know I’m not a touching material

هنوزم میدونی که من یه جسم رقت انگیز نیستم

CHORUS:
I give it all up, but i’m taking back my love,

بی خیال همش میشم، عشقمو پس می گیرم
I’m taking back my love,

عشقمو پس می گیرم
I’m taking back my love,

عشقمو پس می گیرم
I’ve giving you too much,

زیادی بهت عشق ورزیدم
But i’m taking back my love,

اما حالا عشقمو پس می گیرم
Im taking back my love, my love,my love,my love,my love

عشقمو پس می گیرم

Sarah Connor
what did I do?

مگه چیکار کردم
But give up to you

جز اینکه همه چیز رو ول کنم جز تورو
I’m just confused

خیلی گیج شدم
As I stand here look at you
From head to feet

در حالی که اینجا استادم و دارم سر تا پاتو نگاه می کنم
Always about me

همیشه تقصیر من بوده
Go ahead keep your keys

بیا، کلیدت رو بگیر
Its not what i need from you

این چیزی نیست که از تو میخواستم
You think that’s enough

فکر می کنی کافیه

ENRIQUE “I do”

آره اینطور فکر می کنم
you made your self cold

تو سرد و بی روحی
ENRIQUE ” oh yeah”

آره، همینطوره
How could you believe
Your more than me

چطور همیشه فکر می ردی که بیشتر از منی
I'm your girl

من دوست دخترتم
You’re out of control

تو غیر قابل کنترلی
ENRIQUE “so what”

خب، که چی
How could you let go

چطور تونستی ترکم کنی
ENRIQUE “oh yeh”

خب، آره
Dont you know I'm not touching material

نمیبینی که من یه جسم رقت انگیز نیستم

I give it all up, but i’m taking back my love,

بی خیال همش میشم، عشقمو پس می گیرم
I’m taking back my love,

عشقمو پس می گیرم
I’m taking back my love,

عشقمو پس می گیرم
I’ve giving you too much,

زیادی بهت عشق ورزیدم
But i’m taking back my love,

اما حالا عشقمو پس می گیرم
Im taking back my love, my love,my love,my love,my love

عشقمو پس می گیرم

I give it all up, but i’m taking back my love,

بی خیال همش میشم، عشقمو پس می گیرم
I’m taking back my love,

عشقمو پس می گیرم
I’m taking back my love,

عشقمو پس می گیرم
I’ve giving you too much,

زیادی بهت عشق ورزیدم
But i’m taking back my love,

اما حالا عشقمو پس می گیرم
I’m taking back my love, my love,my love,my
عشقمو پس می گیرم


Enrique
So all this love, I gave you take it away

خب، تمام عشقی رو که به تو دادم رو بریزش دور
Sarah Connor


You think material is the reason I came

فکر م یکنی من بخاطر مال و منالت اومدم
Enrique
If I have nothing what do u want me to say?
من دیگه چیزی ندارم، میخوای چی بگم


Sarah Connor
You take your money you take it all away

پولتو پس بگیر، همش مال خودت


I give it all up, but i’m taking back my love,

بی خیال همش میشم، عشقمو پس می گیرم
I’m taking back my love,

عشقمو پس می گیرم
I’m taking back my love,

عشقمو پس می گیرم
I’ve giving you too much,

زیادی بهت عشق ورزیدم
But i’m taking back my love,

اما حالا عشقمو پس می گیرم
I’m taking back my love, my love,my love,my
عشقمو پس می گیرم

I give it all up, but i’m taking back my love,

بی خیال همش میشم، عشقمو پس می گیرم
I’m taking back my love,

عشقمو پس می گیرم
I’m taking back my love,

عشقمو پس می گیرم
I’ve giving you too much,

زیادی بهت عشق ورزیدم
But i’m taking back my love,

اما حالا عشقمو پس می گیرم
I’m taking back my love, my love,my love,my
عشقمو پس می گیرم